Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Sök recensioner

Vik.ul-recensioner för Karlskoga lasarett sjukhus inom Internmedicin

Recensionerna är uttryck för personliga åsikter och bör tolkas som sådana.

status: avslutat < 1 årbetyg: 8/10datum: 25:e september 2016
längd: 4-6 månader
Arbetet
Avdelning 08:00 - 16:30. Dagjour på akuten 08:00-16:30, eftermiddagsjour (12:30-21:00) samt någon enstaka nattjour (20:00 - 08:30)

Sedvanligt avdelningsarbete men även en del mottagning med lättare fall då och då. På akuten ensam primärjour cirka halva passet dagtid, men med bra bakjoursstöd. Nattetid har man en överläkare på huset.

Socialt
Bra atmosfär på sjukhuset. Nära kontakt med AT-läkarna. Blir en del middagar och trevligt umgänge om man så önskar.
Undervisning
Undervisningen implementeras i arbetet. AT-föreläsningar varannan vecka men uppehåll under sommaren.
Lön
26 500kr sommaren 2016.
Sammanfattning
Bra sjukhus, bra kollegor. Mycket eget ansvar! Om du inte tror på dig själv och dina förmågor passar inte sjukhuset. Perfekt vikariat om du vill växa mycket under kort tid.
Epost
Skriv till recensenten om du har ytterligare frågor angående Karlskoga lasarett sjukhus.forsman_daniel@hotmail.com
För att skriva kommentarer måste du bli medlem

copyright © 2017 underlakare.se