Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Sök recensioner

Vik.ul-recensioner för Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand sjukhus inom Psykiatri

Recensionerna är uttryck för personliga åsikter och bör tolkas som sådana.

status: avslutat < 1 årbetyg: 8/10datum: 26:e augusti 2016
längd: 1-3 månader
Arbetet
Ordinare kontorstider 8-1630 med möjlighet till flex som standard.
Primärjourpass mellan en till två i veckan. En dag och en natt oftast.
Helgjour är uppdelat 8-20 eller 20-08 som primärjour.
Nattjour under veckan så går man på 1230 på avdelningen sedan går man till jourmottagningen vid 15 och har sedan placering där till 21 när man istället övergår i beredskap med 30 min inställelsetid. I praktiken innebär detta att man jobbar in till en bit på natten beroende på patientflöde och hur mkt det rings från avdelningarna. Vissa åkte hem och sov men de flesta var stannade och sov i jourrummet.

Avdelningsarbetet varierar en del men består mkt av att ta tag i somatiska utredningar. Skriva remisser, ringa konsulter, beställa prover, undersöka osv. Sitta med på en del bedömningssamtal, skriva ut patienter samt även en del direktinläggningar.

Jouruppgifterna är sedvanlig akutmottagning för psyk/beroende, svara på frågor från psykavdelningarna om de för tillfället saknar läkare på plats. Om man kommer överens med bakjour kan man även få gå på en del konsulter på huset, oftast intoxer på ava eller akuten. Handlar ibland även om att styra om inkommande från psyk till soma akut.
Socialt
Kommer från stan så kan inte uttala mig riktigt om hur de upplevs om man är helt ny. Det jag fick höra verkade dock gott. Många andra som bodde i av landstinget ordnade lägenheter och då blir det en liten gemenskap på plats om jag förstod rätt, beroende på hur aktiv man är at hänga i AT-rummet så kan man lära känna en hel del nya där också.

Övrigt så är det en medelstor stad med cirka 100 000 invånare, lätt att åka tåg till sthlm om man vill det. Tillgång till skog och hav, finns en del uteliv och event som händer under sommaren. Det är nog mkt vad man gör det till skulle jag tro.
Undervisning
Undervisning för AT och underläkare tisdagar 13.15-15. Man är under denna tid beviljad att lämna jouren om man är placerad där. Kunde variera mellan 3-10 deltagare på undervisningstillfällena. Personligen medverkade jag kanske på 50% då det ofta fanns saker att göra på avdelningen som jag hellre prioriterade.

Läkarmöte på eftermiddagen torsdag 15-16 med varierande uppslutning. Där kunde en del patientfall dras som kan vara lärorikt.

Bedside så beror det mkt på vilken överläkare man har på avdelningen för tillfället men oftast god om man frågar.
Lön
27300 i grundlön. Jourkomp tillkommer sedan enl. fackavtal. + ett antal semesterdagar att ta ut

Ett jävla lönesystem som ingen förstår dock, nytillsatt chef för underläkarna när jag gick så han var inte heller helt insatt. Förhoppningsvis är det något som löser sig.
Sammanfattning
Mkt trevligt första vik. Lagom tempo på avdelning. Mkt eget ansvar och frihet att leda utredningar. Arbetade på avd 50 som är kombinerad avdelning och öppenvård med mottagningen knuten direkt till avdelningen. Mkt trevligt upplägg där man fick träffa en del patienter efter utskrivning och få ha uppföljning, skriva recept osv.

God stämning bland personal och övriga sommarjobbare (skötare, ssk-stud psykolog stud osv). God kontakt med konsulter på medicin osv, mkt trevlig personal (om man jämför med universitetssjukhus)

Dagarna gick fort, ibland var det väldigt lite att göra på avdelning men aldrig så det blev tråkigt.

Som primärjour var det emellanåt väldigt mkt att göra, oftast gott stöd av bakjour (i hemmet). Kunde oftast få ihop 3-4 timmars sömn på en natt men ibland var det jobb hela natten och då är det tungt när man är inne på 17e timmen i rad, kl är 04 på morgonen och man träffar 10e patienten i rad med ångest som kräver att få bli inlagd "annars tar jag livet av mig".

Jourtid har man även hand om inskrivningar åt avdelningarna i sollefteå och övik då de inte har psyk-doktor på plats.

Värt att nämna är också att man har en hel del missbrukspatienter med LVM-fall och abstienensbehandlingar då beroendeavdelningen är knuten till psykakuten.
Epost
Skriv till recensenten om du har ytterligare frågor angående Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand sjukhus.lak12fba@student.lu.se
För att skriva kommentarer måste du bli medlem
status: avslutat < 1 årbetyg: 8/10datum: 23:e juni 2014
längd: 1-3 månader
Arbetet
Avdelningsarbete 8-16.30 Flex-tid. 30 min lunch. 1 timme friskvård/vecka. Var på samma avdelning hela sommaren. Hade en överläkare som kom in tre dagar i veckan och rondade. Satt med på samtal, skötte administration, tog hand om "medicingrejer"
Jourarbete på psykakuten ca ett pass i veckan. Dagtid, natt eller helg. Helger går man 24-timmars pass med beredskap, dvs i hemmet med 30 min inställelsetid. Kom oftast upp 15-20 h registrerad tid, inte mycket sömn alltså. Vardagsnätter går man 12:00-08:00.
Man är ensam läkare på psykakuten och har också hand om akuta grejer på avdelningarna, medicinska/kirurgiska/psykiatriska. Bakjour i hemmet med 2 h inställelsetid. Bakjoursstödet oftast väldigt bra, men de kommer sällan in.
Socialt
Jag såg inte mycket av några andra underläkare. Gott stöd av överläkarna, även informellt. Väldigt trevlig personal på min avdelning, 51 (psykos).
Undervisning
Föreläsning för underläkare 1 h i veckan. Frivillig handledning med studierektor vid två tillfällen.
Lön
26000 (plus en väldig massa jourkomp, kanske plus 10 000/mån)
Sammanfattning
Väldigt kul första vikariat! Omväxlande lugnt på avdelning och hektiskt på akuten. Det är inte så många svåra beslut att fatta som underläkare, men man får öva mycket på samtal och på att möta patienter. Bra om man vill tjäna extra också.
För att skriva kommentarer måste du bli medlem

copyright © 2017 underlakare.se