Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Gävle sjukhus
Informationen uppdaterades:
2017-09-08
AT-tjänst
Huvudman: Region Gävleborg.
AT-blockens längd: 21 mån.
AT-block/termin: 12 block per termin.
Antal sökande/block: 12 personer.
Ingångslön: 32 500 kr/mån, enl 2018 års nivå. Efter 6 mån plus 1 000 kr/mån, efter 12 månader plus 1 000 kr/mån, och efter 18 månader plus 2 500 kr/mån.
Lön efter 18 månader: 37 700 kr/mån.
ST-lön: Cirka 42 000-44 000 kr/mån.
Studiepott: 12 500 kronor.
Personalbostad: Nej.
Hyresnivå trea rok: Från ca 6 000 kr/mån
Bostadsmarknad: Relativt god.
Hjälp att hitta boende: Information och råd.
Introduktion: Tjänstgöringen inleds med gemensamma introduktionsdagar, därefter fyra veckors tjänstgöring i primärvården. Se mer under Övrigt #
Undervisning: Varje fredagseftermiddag under slutenvårdsplacering. Undervisning inom psykiatri och allmänmedicin sker under placeringstillfället.
Självstudier: Ej schemalagda.
Handledare/huvudansvar: Personlig handledare på varje klinik.
Mentor/huvudhandledare: Ja, under hela AT-tiden.
Ledarskapsutbildning: Ja, två dagars internat.
Betald AT-stämma: Ja, en gång under AT, inkl resa och boende.
Ensam på nattjour: Enbart på ortopeden och psykiatrin, med gott stöd från bakjour i hemmet. På övriga placeringar är man inte ensam.
ST-tjänster erbjuds: Ja, på vissa enheter.
Möjlighet till vikariat: Goda.
Obesatta tjänster: Behov inom flera specialiteter.
Antal läkare: Cirka 275.
Upptagningsområde: 155 000
Övrigt: Antal läkare: Cirka 275
Upptagningsomr: 190 000

AT-Spur genomförd 2011. ATLS-utbildning, AMLS-utbildning samt utbildning i försäkringsmedicin ingår. Möjlighet att auskultera utomlands två veckor med bibehållen lön.

# En introduktionsvecka i samband med starten på medicin, kirurgen och psykiatrin. AMLS och ATLS ingår.
Gävle
Invånare i tätort*: 68 700
Invånare i kommun*: 92 416
Län: Gävleborgs län
Landsdel: Norrland
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 7/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se