Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
Informationen uppdaterades:
2016-09-13
AT-tjänst
Huvudman: Västra Götalandsregionen.
AT-blockens längd: 21 mån, alt 27 mån (forskar AT-block).
AT-block/termin: 20, varav 10 forskar AT-block.
Antal sökande/block: 23 personer ( forskar-AT 5)
Ingångslön: 29 000 kr/mån enligt 2016 års nivå. Vid nyanställning görs en individuell bedömning av tidigare erfarenheter/meriter.
Lön efter 18 månader: -
ST-lön: Individuell.
Studiepott: Se övrigt.
Personalbostad: Finns ej.
Hyresnivå trea rok: Från 6 000 kr/mån.
Bostadsmarknad: Svår bostadsmarknad i centrala Göteborg.
Hjälp att hitta boende: Förmedlar kontakter.
Introduktion: 5 dagar varav en dags introduktion till sjukhuset och 4 dagar personligt utvecklingsprogram inklusive introduktion till AT-ledarskap.
Undervisning: Klinikbunden undervisning under sluten- och primärvårdsplacering. Obligatoriska utbildningsdagar en gång per månad (ca 10 per år) samt akutdagar, AT-form och AT-stämma. Förbättringsprojekt 1-2 veckor.
Självstudier: Tid finns för självstudier utifrån avtal med AT-verksamheterna.
Handledare/huvudansvar: En handledare under varje tjänstgöringsavsnitt.
Mentor/huvudhandledare: Två handledare per fem AT-läkare i grupphandledning regelbundet var fjärde vecka under hela AT.
Ledarskapsutbildning: Ja.
Betald AT-stämma: Ja, inkl resa och boende.
Ensam på nattjour: Nej.
ST-tjänster erbjuds: Ja.
Möjlighet till vikariat: Ja.
Obesatta tjänster: 1-2 procent.
Antal läkare: 2 100
Upptagningsområde: 700 000
Övrigt: Antal läkare: Cirka 2 100
Upptagningsomr: Cirka 700 000

AT på SU sätter fokus på klinisk sjukvård, forskning, utbildning, utveckling och handledning i en mångfacetterad verksamhet och i nära samarbete med Sahlgrenska akademin. Slutenvårdstjänstgöringen är förlagd till Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset. Primärvårdstjänstgöringen fördelas på vårdcentraler i Göteborg med omnejd och omfattar verksamheter i såväl kustnära miljö, som mångkulturellt storstadsområde. Vi erbjuder dig en unik AT-utbildning med 1-2 veckors förbättringsprojekt, kurs i akut omhändertagande med simulatorträning och mycket goda möjligheter till forskning. Utbildningspott finns för professionell utveckling bl.a. för AT-stämma, AT-forum, akutdagar och deltagande i egen vald kurs eller konferens. Vi kvalitetssäkrar kontinuerligt samtliga delar i AT-utbildningen, vilket inkluderar feedback till såväl verksamheterna som till AT-läkarna.
Kontaktperson: carin.holm@vgregion.se
Göteborg
Invånare i tätort*: 510 491
Invånare i kommun*: 489 757
Län: Västra Götalands län
Landsdel: Götaland
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 8/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se