Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Vrinnevisjukhuset
Informationen uppdaterades:
2017-09-11

Du kan även vara intresserad av

AT-tjänst
Huvudman: Region Östergötland.
AT-blockens längd: 21 mån varav 8 veckor valfri period. Forskar-AT 21-24 månader, Psykiatri-AT 24 månader
AT-block/termin: 17 block/termin.
Antal sökande/block: 12-13 personer.
Ingångslön: 31 600 kr/mån plus 1000 kr/mån efter 12 mån. Efter 18 månader fullgjord klinisk tjänstgöring slutlön 35 200 kr. Enligt 2017 års nivå.
Lön efter 18 månader: 35 200 kr/mån enligt 2017 års nivå.
ST-lön: Individuell lönesättning.
Studiepott: 15 000 kronor. För psyk-AT 25 000 kr.
Personalbostad: Finns ej.
Hyresnivå trea rok: 6 000-8 000 kr/mån.
Bostadsmarknad: Relativt god, finns tillgång till boende även i de cent­rala delarna.
Hjälp att hitta boende: Viss förmedling av kontakter, se hemsida.
Introduktion: Ca 2 veckors introduktion inför öppenvården, 1 veckas introduktion inför slutenvården och 1 veckas introduktion inför psykiatriplacering.
Undervisning: Schemalagd varje onsdagseftermiddag med föreläsningar, falldiskussioner, AT-röntgenrond m m. (ej under semesterperioden.) 3 seminariedagar tillsammans med AT från övriga sjukhus i länet
Självstudier: Onsdag eftermiddag, om undervisning ej föreligger.
Handledare/huvudansvar: Klinikbunden handledning.
Mentor/huvudhandledare: Huvudhandledare under hela AT-tiden.
Ledarskapsutbildning: Ja, UGL kan sökas.
Betald AT-stämma: Ja, inom studiepottsramen.
Ensam på nattjour: Tillsammans med äldre kollega.
ST-tjänster erbjuds: Finns i varierande omfattning inom de flesta specialiteter.
Möjlighet till vikariat: Ja.
Obesatta tjänster: Finns en del.
Antal läkare: Cirka 200.
Upptagningsområde: 172 000
Övrigt: Antal läkare: cirka 280
Upptagningsområde: 180 000

Inledande primärvårdsplacering under två veckor för att etablera kontakt med huvudhandledaren som följer AT-läkaren under AT. Introduktionsföreläsningar inför varje block. Valfria perioder under kirurg- och medicinplaceringarna.
Utbildningseftermiddagar. Länsgemensamma AT-seminarier. AT-läkarråd 1 g/termin där AT-läkare och AT-ledning träffar representanter från medicin-, kirurg- och psykiatrikliniken. Två AT-starter hösten 2017: 14 augusti och 13 november. Två AT-starter våren 2018: 12 februari och 14 maj.
Norrköping
Invånare i tätort*: 83 561
Invånare i kommun*: 125 463
Län: Östergötlands län
Landsdel: Götaland
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 7/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se