Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Danderyds sjukhus
AT-tjänst
Huvudman: Landstingsägt bolag.
AT-blockens längd: 18 mån.
AT-block/termin: 16 under terminen. 32 AT-block per år, med start i mars, maj, aug och nov.
Antal sökande/block: Cirka 25 personer.
Ingångslön: Lägst 30 000 kr/mån enligt 2017 års nivå.
Lön efter 18 månader: Var tolfte fullgjord anställningsmånad efter examen höjs lönen med 550 kronor. För disputerade 2 000 kr/mån utöver fastlagd lön.
ST-lön: Individuell förhandling.
Studiepott: Nej.
Personalbostad: Nej.
Hyresnivå trea rok: -
Bostadsmarknad: Tuff.
Hjälp att hitta boende: Nej.
Introduktion: Två veckors generell introduktion varav två dagars introduktion till Danderyds sjukhus,
Undervisning: Schemalagd, 4 tim/vecka.
Självstudier: Nej.
Handledare/huvudansvar: 1 handledare.
Mentor/huvudhandledare: 1 under hela AT-tiden.
Ledarskapsutbildning: Ja
Betald AT-stämma: Ja.
Ensam på nattjour: Nej.
ST-tjänster erbjuds: Möjlighet kan finnas.
Möjlighet till vikariat: Goda.
Obesatta tjänster: Nej.
Antal läkare: Cirka 500.
Upptagningsområde: 430 000
Övrigt: Antal läkare: Cirka 650
Upptagningsomr: 430 000

Kontakt: anthony.jilert@sll.se (AT-studierektor), sjonna.nyback@sll.se (HR-specialist)
Kontaktperson: anthony.jilert@sll.se
Stockholm
Invånare i tätort*: 1 252 020
Invånare i kommun*: 782 885
Län: Stockholms län
Landsdel: Svealand
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 6/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se