Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Capio S:t Görans sjukhus
Informationen uppdaterades:
2017-09-12
AT-tjänst
Huvudman: Capio.
AT-blockens längd: 21 mån (plus 12 mån för forskar-AT).
AT-block/termin: 22 block/termin plus 1 forskar-AT/år (söks via KI).
Antal sökande/block: 19
Ingångslön: 30 000 enligt 2017 års nivå
Lön efter 18 månader: Tarifflön med höjning var 12:e tjänstgöringsmånad efter läkarexamen. Doktorsexamen ger ytterligare tillägg om 1 500 kr/mån.
ST-lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Studiepott: Ja
Personalbostad: Finns ej.
Hyresnivå trea rok: -
Bostadsmarknad: Tuff.
Hjälp att hitta boende: Nej.
Introduktion: 1 veckas introduktion inför varje block.
Undervisning: 3-4 tim/vecka.
Självstudier: Inga schemalagda.
Handledare/huvudansvar: 1 personlig per avsnitt.
Mentor/huvudhandledare: Övergripande AT-studierektor.
Ledarskapsutbildning: Nej.
Betald AT-stämma: Ja, studiepotten kan användas till AT-stämma eller annan kurs/utveckling.
Ensam på nattjour: Nej.
ST-tjänster erbjuds: Stort antal rekryteras bland AT-läkarna.
Möjlighet till vikariat: Sällan förekommande
Obesatta tjänster: Välbemannat.
Antal läkare: 345 (inkl AT-läkare).
Upptagningsområde: 450 000
Övrigt: Antal läkare: 345 (inkl. AT-läkare)
Upptagningsomr: 450 000

Utpräglad akuttjänstgöring under medicin- och kirurgiavsnitten.

Kontakt: petra.elisson@capiostgoran.se (HR-konsult Strategisk rekrytering), arin.malkomian@capiostgoran.se (övergripande studierektor)
Stockholm
Invånare i tätort*: 1 252 020
Invånare i kommun*: 782 885
Län: Stockholms län
Landsdel: Svealand
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 7/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se