Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Södersjukhuset
AT-tjänst
Huvudman: Landstingsägt bolag.
AT-blockens längd: 18 mån, för forskar-AT 18 mån + 12 mån.
AT-block/termin: 24/termin, varav 1 block kan avdelas för Forskar-AT.
Antal sökande/block: 14 personer.
Ingångslön: 29 100 kr/mån. Enligt 2016 års nivå.
Lön efter 18 månader: Avtalsenlig uppflyttning var 12:e anställningsmånad efter läkarexamen.
ST-lön: Individuell lönesättning.
Studiepott: Nej.
Personalbostad: Tyvärr inte.
Hyresnivå trea rok: -
Bostadsmarknad: Tuff.
Hjälp att hitta boende: Nej.
Introduktion: 1 vecka.
Undervisning: 2-4 tim/vecka samt lunchseminarier.
Självstudier: En halvdag per vecka under primärvårdsplacering.
Handledare/huvudansvar: 1 personlig.
Mentor/huvudhandledare: Ja.
Ledarskapsutbildning: Ja.
Betald AT-stämma: Ja, AT-läkarna har rätt att gå på AT-stämman under sin AT-tid.
Ensam på nattjour: Nej.
ST-tjänster erbjuds: AT-läkarna är en stor rekryteringskälla.
Möjlighet till vikariat: Möjligheter finns.
Obesatta tjänster: -
Antal läkare: Drygt 800
Upptagningsområde: 500 000
Övrigt: Antal läkare: 939
Upptagningsomr: 600 000

Ledarskapsutbildning och konflikthantering 1 dag för AT-läkare.
Stockholm
Invånare i tätort*: 1 252 020
Invånare i kommun*: 782 885
Län: Stockholms län
Landsdel: Svealand
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 7/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se