Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Akademiska sjukhuset
Informationen uppdaterades:
2016-09-13
AT-tjänst
Huvudman: Landstinget i Uppsala län.
AT-blockens längd: 18 mån + 12 mån forskning för forskarblocken eller + 6 mån pedagogiskt arbete för pedag. AT-block.
AT-block/termin: 9 per termin varav 4 forskarblock och 1 pedagogiskt AT-block.
Antal sökande/block: 58 /block, 7 /forskarblock, 58/pedagogiskt block
Ingångslön: 30 000 kr/mån, lönesamtal med AT-chef vid tillträde. Enligt 2016 års nivå.
Lön efter 18 månader: Efter 12 mån nytt samtal med AT-chef.
ST-lön: Förhandling vid tillträde.
Studiepott: Nej, men två valfria externa kurser.
Personalbostad: Enstaka lägenheter.
Hyresnivå trea rok: Varierar.
Bostadsmarknad: Ont om hyresrätter.
Hjälp att hitta boende: Förmedlar kontakter.
Introduktion: 1 vecka.
Undervisning: Seminarier varje onsdag på respektive huvudavsnitt + en gemensam studiedag/termin. Varannan onsdagseftermiddag anordnas utbildning som AT-kollegiet själva tar initiativ till.
Självstudier: Under primärvårdsplaceringen 4 studietimmar/vecka.
Handledare/huvudansvar: AT-studierektorer på varje huvudavsnitt. En huvudansvarig för AT-utbildningen vid varje verksamhet.
Mentor/huvudhandledare: AT-chef samt AT-studierektor. Grupphandledning en eftermiddag varannan vecka med extern handledare.
Ledarskapsutbildning: Två valfria kurser
Betald AT-stämma: Ja, inkl resa.
Ensam på nattjour: Nej, men jourtjänstgöring ingår.
ST-tjänster erbjuds: Utannonseras.
Möjlighet till vikariat: Administreras av respektive verksamhet.
Obesatta tjänster: Nej.
Antal läkare: 1 200
Upptagningsområde: 300 000, sjukvårdsregion 2 miljoner
Övrigt: Antal läkare: 1250
Upptagningsomr: 300 000, sjukvårdsregion 2 miljoner.

ATLS/AMLS-kurs eller alternativ kurs erbjuds.
Uppsala
Invånare i tätort*: 128 409
Invånare i kommun*: 185 187
Län: Uppsala län
Landsdel: Svealand
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 5/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se