Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Centrallasarettet i Västerås
Informationen uppdaterades:
2016-09-13
AT-tjänst
Huvudman: Landstinget Västmanland.
AT-blockens längd: 21 mån.
AT-block/termin: 20.
Antal sökande/block: 12 personer.
Ingångslön: Lägst 32 300 kr/mån. Individuel lönesättning. (2015 års lön) Förhandlingar pågår om 2016 års lön.
Lön efter 18 månader: -
ST-lön: Individuell förhandling.
Studiepott: 12 500 kr.
Personalbostad: Finns ej.
Hyresnivå trea rok: ca 4 500-6 000 kr/mån.
Bostadsmarknad: Varierar beroende på önskemål.
Hjälp att hitta boende: Nej.
Introduktion: 5 dagar betald introduktion före AT-starten.
Undervisning: Central utbildning 2 timmar varje vecka.
Självstudier: 2 timmar varje vecka under allmänmedicinplaceringen samt 2 dag före AT-provet.
Handledare/huvudansvar: Personlig på varje placering.
Mentor/huvudhandledare: Studierektor.
Ledarskapsutbildning: Nej.
Betald AT-stämma: Ja, inkl resa och anmälningsavgift. En gång under AT-tjänstgöringen.
Ensam på nattjour: Nej, tillsammans med ST-läkare eller specialist. Ensam under psykiatriplacering i Västerås med bakjour på sjukhuset eller i hemmet.
ST-tjänster erbjuds: AT-läkarna är en stor rekryteringsbas.
Möjlighet till vikariat: Ja, både före och efter AT.
Obesatta tjänster: Ja, framför allt inom primärvården.
Antal läkare: Cirka 600.
Upptagningsområde: 257 000
Övrigt: Antal läkare: Cirka 600
Upptagningsomr: 257 000

Tjänstgöring i Västerås och Köping. AT-råd, aktiv underläkarförening, kurs i försäkringsmedicin. Tema-dagar. Samarbete med Uppsala universitet angående forskning. SPUR-inspekterade. AT-chef finns.
Kontaktperson: lena.axelsson@ltv.se
Västerås
Invånare i tätort*: 107 005
Invånare i kommun*: 132 920
Län: Västmanlands län
Landsdel: Svealand
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 7/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se