Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Visby lasarett
AT-tjänst
Huvudman: Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
AT-blockens längd: 21 mån.
AT-block/termin: 8 block per termin.
Antal sökande/block: 20-30 personer.
Ingångslön: 30 500 kr/mån. Individuell förhandling. Tidigare läkarvikariat har betydelse, annan erfarenhet mindre. Enligt 2015 års nivå.
Lön efter 18 månader: Lön efter 12 mån: Påslag som bygger på kollegiala bedömningar efter två huvudplaceringar. Kända lönekriterier.
ST-lön: Individuell förhandl. Median 2014: 45 000 kr/mån.
Studiepott: En kurs i samråd med AT-chef. ATLS rekommenderas.
Personalbostad: Nej.
Hyresnivå trea rok: 5000-7000 kr/mån.
Bostadsmarknad: Både kommunal (Gotlandshem) och privata hyresvärdar finns.
Hjälp att hitta boende: Ja.
Introduktion: En vecka allmän introduktion samt en vecka i början av varje nytt huvudavsnitt.
Undervisning: Regelbunden veckovis AT-undervisning under varje huvudavsnitt, runnalnde utb-program AT-dagar 1 gång/månad
Självstudier: 3 dagar per kirurg-, medicin- och psykiatriplacering, 2 timmar/vecka under allmänmedicin, 1 vecka in
Handledare/huvudansvar: Personlig på varje klinik.
Mentor/huvudhandledare: Varje AT-grupp följs hela anställningen av mentorer. Övergripande studierektor är huvudhandledare.
Ledarskapsutbildning: Ja, enligt Myers-Briggs.
Betald AT-stämma: Ja, en gång per AT-period, inkl resa och boende.
Ensam på nattjour: Ja.
ST-tjänster erbjuds: Utannonseras, egna AT-läkare prioriteras.
Möjlighet till vikariat: Goda.
Obesatta tjänster: Ja, både inom primärvård och specialistklinikerna på Visby lasarett.
Antal läkare: Cirka 160
Upptagningsområde: 57 300 pers (mångdubbelt sommartid).
Övrigt: Antal läkare: Cirka 160
57 300

AT-chef anställer, löneförhandlar och har övergripande arbetsgivaransvar under hela anställningsperioden. Utvärdering under varje huvudavsnitt i form av kollegium, med feedback till den enskilde AT-läkaren via dennes handledare. Egen hemsida på intranätet. Övergripande studierektor AT /ST med utbildningsansvar.
Visby
Invånare i tätort*: 22 236
Invånare i kommun*: 57 297
Län: Gotlands län
Landsdel: Götaland
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 5/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se