Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Centrallasarettet i Växjö
Informationen uppdaterades:
2017-09-12

Du kan även vara intresserad av

AT-tjänst
Huvudman: Region Kronoberg.
AT-blockens längd: 18 eller 21 mån. Se Övrigt.
AT-block/termin: 12 per termin.
Antal sökande/block: 15-16.
Ingångslön: 31 800 kr/mån plus individuellt förhandlad del.
Lön efter 18 månader: Revisionen sker efter 12 mån med 2 000 kr/mån höjning över ingångslönen.
ST-lön: Individuell lönesättning, ingångslön 41 500 kr/mån
Studiepott: 10 externa studiedagar (se hemsida)
Personalbostad: Cirka 3 000 kr/mån.
Hyresnivå trea rok: Cirka 4 500 kr/mån.
Bostadsmarknad: Relativt god.
Hjälp att hitta boende: Nej, men kan bistå med viss hjälp.
Introduktion: 2 veckor.
Undervisning: Cirka 3,5 tim/vecka schemalagd (ej under semesterperioden)
Självstudier: Rekommenderas. Under primärvårdsplacering finns en del avsatt tid.
Handledare/huvudansvar: 1 personlig per placering.
Mentor/huvudhandledare: En mentor under hela perioden, gruppvis.
Ledarskapsutbildning: Nej.
Betald AT-stämma: Ja, kostnaderna kan täckas av studiedagarna.
Ensam på nattjour: Ej ensamma nattjourer inom medicin och kirurgi.
ST-tjänster erbjuds: I mån av plats.
Möjlighet till vikariat: Ja, oftast, men i mån av plats.
Obesatta tjänster: -
Antal läkare: Cirka 220.
Upptagningsområde: 126 000
Övrigt: Antal läkare: cirka 220
Upptagningsomr: 126 000

Viss flexibilitet avseende AT-blockens innehåll och längd. AT-blockens längd: Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål. Utförlig information finns på www.regionkronoberg.se/vardgivare/kompetensutveckling/at-allmantjanstgoring/
Växjö
Invånare i tätort*: 55 600
Invånare i kommun*: 78 473
Län: Kronobergs län
Landsdel: Götaland
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 8/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se