Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Universitetssjukhuset i Linköping
Informationen uppdaterades:
2016-09-13
AT-tjänst
Huvudman: Landstinget i Östergötland.
AT-blockens längd: 21 mån. Forskar-AT 21-24 mån, pedagogisk AT och psykiatri-AT 23-24 mån.
AT-block/termin: 11
Antal sökande/block: 13-14 personer.
Ingångslön: 31 000 kr/mån. Efter 12 mån + 1 000 kr/mån. Enligt 2016 års nivå.
Lön efter 18 månader: 34500 kr/mån, 2016 års lönenivå.
ST-lön: Individuell lönesättning.
Studiepott: Ja, kurser såsom ATLS, ALS, samtalsmetodik, försäk
Personalbostad: Nej
Hyresnivå trea rok: -
Bostadsmarknad: Kan vara svårt i centrala Linköping, relativt god i Motala.
Hjälp att hitta boende: Förmedlar kontakter.
Introduktion: Vid AT-start en veckas introduktion samt ämnesspecifik (kirurgi, medicin, psykiatri, akuten och primärvård) introduktion vid varje placering.
Undervisning: En utbildningsdag i månaden, regelbunden kliniknära utbildning och regiongemensamma seminariedagar.
Självstudier: Ja, inläsningstid inför AT-tenta.
Handledare/huvudansvar: Handledare på varje placering.
Mentor/huvudhandledare: Ja
Ledarskapsutbildning: Ja, UGL erbjuds.
Betald AT-stämma: Ja.
Ensam på nattjour: Nej i Linköping. Nej i Motala under kir-, psyk- eller akutblock. Ja på medicinblock i Motala, med stöd av erfaren bakjour.
ST-tjänster erbjuds: Ja, AT utgör en viktig rekryteringsbas.
Möjlighet till vikariat: Ja.
Obesatta tjänster: Rekryteringsbehov inom vissa discipliner.
Antal läkare: Cirka 800.
Upptagningsområde: 244 000
Övrigt: Majoriteten av AT-blocken kommer att utgöras av kombinerad tjänstgöring på Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala. Vi erbjuder även några AT-block med tjänstgöring enbart i Linköping. Två starter per termin. Vi erbjuder forskar-AT, psykiatri-At och pedagogisk AT, mer info på regionostergotland.se/jobb-och-studier/AT-och-ST/AT-hos-oss/AT-i-Linkoping. Vi har sedan många år ett uppskattat akutläkarblock på tre månader. Utsedd huvudhandledare under din AT-tid. Möjlighet till tid för eget förbättringsarbete. Valfri period en månad.
Linköping
Invånare i tätort*: 97 428
Invånare i kommun*: 138 580
Län: Östergötlands län
Landsdel: Götaland
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 6/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se