Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Information per AT-sjukhus

För att underlätta valet av AT-tjänst har vi samlat information, recensioner och länkar rörande varje AT-sjukhus och dess ort.

AT-orter

AT vid Ålands centralsjukhus
Informationen uppdaterades:
2016-09-13

Du kan även vara intresserad av

AT-tjänst
Huvudman: Ålands hälso- och sjukvård.
AT-blockens längd: 19 månader.
AT-block/termin: 2 stycken.
Antal sökande/block: Ca 20.
Ingångslön: 3 736 euro. (ca 35 000 kronor, beroende på växelkurs)
Lön efter 18 månader: 3 754 euro.
ST-lön: Individuell.
Studiepott: Ingen fastställd.
Personalbostad: Finns möblerad.
Hyresnivå trea rok: 768 -812 euro via Ålands hälso- och sjukvård.
Bostadsmarknad: Acceptabel.
Hjälp att hitta boende: Boendeservice finns inom organisationen.
Introduktion: 5 veckor.
Undervisning: 4 studiedagar/termin, samt ca 20 undervisningstimmar/termin.
Självstudier: Finns schemalagt inom vissa kliniker.
Handledare/huvudansvar: En huvudhandledare/placering, det vill säga fyra stycken under utbildningen.
Mentor/huvudhandledare: Ingen uppgift.
Ledarskapsutbildning: inte inom organisationen för AT. Kan beviljas externt.
Betald AT-stämma: Ja.
Ensam på nattjour: Ja.
ST-tjänster erbjuds: Inom primärvård. Begränsade möjligheter på andra kliniker.
Möjlighet till vikariat: Möjligheter finns både före och efter AT.
Obesatta tjänster: Ett fåtal
Antal läkare: 70
Upptagningsområde: 27 000
Övrigt: Antal läkare: 70
Upptagningsomr: 29 000
Ansökan sker via Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Kontaktperson: tora.woivalin@ahs.ax
Mariehamn
Invånare i tätort*: 10 700
Invånare i kommun*: 26 530
Län: Utomlands
Landsdel: Utomlands
* Uppgifter från SCB
Recensioner
Medelbetyg: 7/10
Sök på underlakare.se

copyright © 2017 underlakare.se